Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Na prvo stran


Študije in poročila  Monitoring kosca

 

Monitoring kosca

 

Monitoring v praksi pomeni redno ponavljanje popisa neke vrste v določenem intervalu (npr. vsako leto, vsako drugo leto, vsakih 5 let) na istem območju, popisni ploskvi ali transektu. Metoda in popisna površina se med leti ne smeta spreminjati, saj bi s tem izgubili primerljivost rezultatov. Idelno je tudi, če isto območje vselej popisuje isti popisovalec. S pomočjo monitoringa oziroma rednega spremljanja izbranih vrst pridobivamo podatke o nihanjih njihovih populacij vrst oziroma njihovih trendih. Poznavanje tega je ključno pri opredeljevanju njihovega varstvenega statusa, postavljanju varstvenih prioritet in ustreznem načrtovanju varstvenih ukrepov na najpomembnejših območjih. Države članice Evropske unije obvezuje k spremljanju vrst in njihovega varstvenega statusa na območjih Natura 2000 tudi Direktiva o pticah.

Monitoring kosca je del širšega programa monitoringa vrst iz Priloge I Direktive o pticah, ki smo ga začeli izvajati v letu 2002. Delovni načrt, metode, izbor ciljnih vrst in ciklusi štetij pri posameznih vrstah trenutno še niso v celoti izdelani. Program monitoringa vsako leto dopolnjujemo, veča pa se tudi število sodelavcev. V gnezditvenih sezonah 2004 in 2005 se načrtujejo popisi xy vrst, pri katerih bo sodelovalo okoli 60 protovoljcev članov DOPPS.

Kosec je že od samega začetka projekta zaradi svoje ogroženosti, mednarodnega varstvenega statusa in velikega indikatorskega pomena ena izmed prednostnih vrst. Prav koscu je bilo v preteklih letih v okviru monitoringa namenjenega največ časa, saj smo zanj v Sloveniji opredelili kar 8 Posebnih območij varstva. V okviru monitoringa vsako leto popišemo kosce na vseh omenjenih območjih, katerih cilj je varstvo kosca in ostalih ogroženih vrst ptic. Ta območja so Ljubljansko barje, Cerkniško jezero, Dolina Reke, Planinsko polje, Porečje Nanoščice, dolina Pivke, Breginjski Stol-Planja in spodnja Sotla s centrom v Jovsih. Cerkniško jezero je edino območje v Sloveniji, kjer monitoring kosca izvajamo že od leta 1992, v okviru društvene akcije »Crex night«. Pomembna ugotovitev monitoringa kosca v Sloveniji je na primer velik upad populacije na Ljubljnskem barju v zadnjih letih.

 

DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 91
dopps@dopps-drustvo.si
Copyright © DOPPS  Vse pravice pridržane.