Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Na prvo stran


Študije in poročila  Vseslovenski popis kosca

 

Vseslovenski popis kosca

 

Vsakih pet let v Sloveniji organiziramo popis koscev po vsej državi, kar je eno od priporočil Evropskega akcijskega načrta za kosca. Vseslovenski popis je bil prvič izveden leta 1992 in drugič leta 1999, kar pomeni, da je letošnje leto spet čas za ponovitev opisa. Terensko delo opravimo v nočnem času med 15.5. in 30.6., ko se kosci najbolj intenzivno oglašajo. V okviru vseslovenskega popisa obiščemo poleg najpomembnejših, redno spremljanih območij, tudi vsa ostala znana ali potencialna območja kosca v Sloveniji. Teh območij je kakšnih 20-30, v prejšnjih popisih pa smo na njih zabeležili 10-15% vseh koscev v Sloveniji.

 

DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 91
dopps@dopps-drustvo.si
Copyright © DOPPS  Vse pravice pridržane.