Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Na prvo stran


Študije in poročila  Raziskava habitatov kosca

 

Raziskava habitatov kosca

 

V začetku maja 2004 smo pričeli na Ljubljanskem barju izvajati obsežno raziskavo habitatov kosca. Namen raziskave je čim bolj podrobno opisati značilnosti travnikov, ki predstavljajo ugoden habitat za kosca in jih primerjati s travniki, kjer v preteklih letih koscev nismo zabeležili. V ta namen smo na Barju izbrali dve popisni površini, veliki 320 in 400 ha. Popisna površina pri Bevkah je predstavlja enega izmed centrov populcije kosca na Ljubljanskem barju, medtem ko je bila površina ob Ižanski cesti severno od Iga v popisnih letih skoraj brez koscev. Poudarek raziskave je na popisu strukturnih parametrov travniške vegetacije, kjer se na naključno izbranih točkah popisuje delež posameznih rastlinskih tipov oziroma glavnih skupin rastlin, vertikalno strukturo vegetacije, višino vegetacije itd. V okviru raziskave potekajo tudi redni tedenski nočni popisi teritorialnih samcev kosca na popisnih površinah, kjer se s pomočjo navigacijskega sistema GPS natančno določi položaj vsakega kosca. V dnevnem času se nato omenjeni strukturni parametri popisujejo tudi na tako registriranih pevskih mestih kosca, za katere pričakujemo, da imajo svoje specifične značilnosti. Raziskava bo predvidoma potekala do konca julija. Rezultati raziskave bodo nemudoma obdelani in objavljeni v strokovni in poljudni ornitološki literaturi. Pričakujemo, da bomo z raziskavo pridobili natančne podatke o koščevih habitatnih zahtevah na mikrolokacijskem nivoju in travniških strukturah, ki jih vrsta potrebuje na gnezdiščih. Ocenjujemo, da bodo ugotovitve raziskave na Ljubljanskem barju relevantne za večino najpomembnejših območij za kosca v Sloveniji. Ključni izsledki raziskave bodo uporabljeni v Nacionalnem akcijskem načrtu za kosca in pri pripravi konkretnih naravovarstvenih smernic za koscu prijazno gospodarjenje s trvniki.

 

DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 91
dopps@dopps-drustvo.si
Copyright © DOPPS  Vse pravice pridržane.