Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Na prvo stran


Projektna območja   Porečje Nanoščice   Status in varstvo območja

 

Status in varstvo območja

 

Prvi predloga za zavarovanje dela območja sta podala Puncer in Zupančič leta 1975. Izjemen ostanek gozda bukve in jelke na vzpetini Pugled sta predlagala za zavarovanje v obliki gozdnega rezervata s posebnim gozdnogospodarskim režimom. Gozd na Pugledu, območje Črnega potoka in nekaj jamskih objektov na robu območja je uvrščeno v Inventar naravne dediščine občin Postojna in Pivka (ZVNKD - Gorica, 1996). Osamelec Pugled je občina Postojna zavarovala z odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Postojna. Večjo naravovarstveno pozornost je območje pritegnilo po odkritju populacije koscev, leta 1992. Na pobudo DOPPS je bilo celotno območje vključeno v meje nastajajočega Notranjskega regijskega parka. Povirje Nanoščice je bilo naknadno uvrščeno tudi v Inventar naravne dediščine. Danes je celotno območje uvrščeno v planske dokumente Regijskega parka Snežnik. Za ožje območje poplavnega pasu ob reki Nanoščici je predlagano rezervatno varstvo.

 


DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 91
dopps@dopps-drustvo.si
Copyright © DOPPS  Vse pravice pridržane.