Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Na prvo stran


Projektna območja   Porečje Nanoščice   Raziskanost

 

Raziskanost

 

Območju porečja Nanoščice je bilo doslej posvečeno sila malo naravoslovnih raziskav. Večinoma je bilo območje vključeno v raziskave celotne Pivške kotline. Bazične podatke bomo našli v zbornikih Ljudje in kraji ob Pivki. Večji poudarek so krasoslovci Inštituta za raziskovanje krasa SAZU posvetili raziskavam kraškega podzemlja. Močvirni travniki porečja Nanoščice so prišli v ospredje naravovarstvenega zanimanja šele leta 1991, ko so člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, na območju odkrili večjo populacijo koscev. Nočne popise koscev in druge popise za ocenitev velikosti populacij ptic na projektnem območju je v letih od 1992 do 1998 opravil S. Polak, leta 1999 in 2000 pa B. Koren. Od leta 2002 se na območju izvaja vsakoleten monitoring populacije kosca. Domneve, da trstišča ob Nanoščici predstavljajo pomemben koridor za seleče se ptice, so pod vodstvom Prirodoslovnega muzeja Slovenije potrdila načrtna spremljanja selitvenih poti z obročkanjem ptic v obsežnem trstišču Korentana.

 

 

DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 91
dopps@dopps-drustvo.si
Copyright © DOPPS  Vse pravice pridržane.