Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Na prvo stran


Projektna območja   Cerkniško jezero   Status in varstvo območja

 

Status in varstvo območja

 

Prva ideja o zavarovanju širšega kraškega območja in s tem tudi Cerkniškega jezera je bila objavljena leta 1967. Jezero naj bi bilo skupaj z Planinskim poljem in Postojnskim krasom zavarovano kot Vzhodni kraški park. Leta 1972 je nato Zavod za spomeniško varstvo SRS izdelal študijo z namenom opredelitve naravnih spomenikov in rezervatov. Leta 1976 je bil v Inventarju najpomembnejše naravne dediščine Slovenije predlagan Notranjski krajinski park. Nove pobude za zavarovanje Notranjskega regijskega parka izvirajo iz leta 1985 in so bile v veliki meri izraz grožnje, da bosta Cerkniško jezero in Planinsko polje uničena zaradi gradnje hidroenergetskih objektov. Ideja o zavarovanju je takrat doživela tudi znatno podporo domačinov. Leta 1986 so bile izdelane naravovarstvene smernice in izdelan predlog za izdajo zakona o Notranjskem kraškem parku, ki pa zaradi neusklajenosti interesov ni prišel v skupščino. Člani DOPPS smo takrat aktivno pristopili k naravovarstvenim prizadevanjem za zavarovanje Cerkniškega jezera. Na osnovi temeljitega popisa ptic v letu 1992, ko je bil organiziran tudi ornitološki raziskovalni tabor DOPPS, smo podali več naravovarstvenih predlogov. V sodelovanju z nemško naravovarstveno fondacijo EURONATUR je bila izdelana študija za varstvo in usmerjanje obiskovalcev jezera. Z namenom popularizacije varstva narave in opazovanja ptic na Cerkniškem jezeru smo ustanovili Notranjsko sekcijo DOPPS, ki je organizirala številna predavanja in vodene obiske jezera. V ta namen je bila izdana tudi knjižica Opazovanje ptic na Cerkniškem jezeru. V prizadevanja za zavarovanje območja se je vključila tudi nizozemska vlada s programom MATRA. Sledile so številne delavnice za pridobitev lokalne podpore, ki so dale tudi pobude po razširitvi meja parka. Pod novim imenom bi tako Regijski park Snežnik obsegal približno 1000 km2, vendar je bil proces ustanavljanja zaradi ekonomskih interesov v letu 2003 zamrznjen. Tega leta je občina Cerknica območje občine, ki vključuje tudi Cerkniško jezero, razglasila kot Notranjski regijski park.

 

 

DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 91
dopps@dopps-drustvo.si
Copyright © DOPPS  Vse pravice pridržane.