Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Na prvo stran


Projektna območja   Cerkniško jezero   Raziskanost

 

Raziskanost

 

Prvi je o pticah na Cerkniškem jezeru pisal Valvasor v svojem znamenitem delu Slava vojvodine Kranjske. Njegov opis je sicer kratek in enostaven, izvemo pa, da so že v njegovem času ptice na jezeru intenzivno lovili. Znamenit je tudi opis nenavadnih črnih, golih in slepih rac, ki da jih je voda metala iz Suhadoljice, Vranje jame in Obrha. Valvasor navaja, da je bil takšnemu dogodku tudi sam priča. Starejši viri, ki govorijo o pticah Cerkniškega jezera, pravzaprav še čakajo, da jih zberemo in ovrednotimo, omeniti pa je treba vsaj Steinberga (1758). Drugih starejših načrtnih raziskav ptic ni bilo, v glavnem so podatki omejeni na kratke notice. Rafael Bačar je denimo prispeval podatek o gnezditvi rdečenogega martinca Tringa totanus, ki je bil več desetletij neopažen in nato ponovno odkrit. Temeljne naravoslovne raziskave Cerkniškega jezera so potekale med leti 1969 in 1973 v okviru raziskovalnega projekta SAZU. Zajemale so raziskave kraških pojavov, vegetacije, mehkužcev, hroščev, metuljev in rib.

V tem okviru je prvi moderni pregled ptic Cerkniškega jezera naredil Gregori leta 1979, pravzaprav prvi po Valvasorju in Steinbergu. Zbral je pretežno lastne podatke iz relativno majhnega števila popisovalnih dni in dobro definiral osnovne ptičje habitate na jezeru. V osemdesetih letih so potekali popisi v okviru zimskega atlasa in ornitološkega atlasa gnezdilk Slovenije. Obilico zanimivih favnističnih in florističnih podatkov so zbrali udeleženci nekaj mladinskih raziskovalnih taborov, predvsem v poletnih mesecih v letih 1970, 1986, 1993 in 1994.

Najtemeljiteje so bile ptice jezera popisane v letu 1992, ko je bil organiziran tudi ornitološki raziskovalni tabor DOPPS. Leta 1993 je izšla posebna številka društvenega glasila Acrocephalus s prispevki o gnezdilkah, preletnikih in naravovarstvenim ovrednotenjem tega območja. Vsakoletni cenzus kosca organizira Notranjska sekcija DOPPS. V novejšem času so bile izvedene tudi raziskave populacije in ekologije trstnic, kozice Gallinago gallinago in rumene pastirice Motacilla flava. Vsakoletno januarko zimsko štetje vodnih ptic redno zajema tudi Cerkniško jezero. V obsežnih trstičjih in grmiščih ob Cerkniškem jezeru je bilo v zadnjih desetletjih ulovljenih in obročkanih veliko število selečih se ptic pevk, vendar podatki niso objavljeni. Rednega monitoringa ptic na jezeru še ni, v letu 1996 ustanovljena Notranjska sekcija DOPPS pa skrbi za razvoj in popularizacijo ornitologije na širšem območju, v katerega je vključeno tudi jezero.

 

DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 91
dopps@dopps-drustvo.si
Copyright © DOPPS  Vse pravice pridržane.