Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Na prvo stran


Projektna območja   Cerkniško jezero   Geografski opis

 

Geografski opis

 

Naključnemu obiskovalcu nudi Cerkniško jezero presenetljiv pogled – prihajajoč iz temnih jelovih gozdov nenadoma uzre pred seboj prostrano ravnico, ki je pravzaprav pravo kraško polje s presihajočim jezerom. Jezero na zahodu in jugu obdajajo strma pobočja Javornikov, ki so visoki na najvišjem delu prek 1200 m; na jugu, pri izviru Obrha, ga ozek greben loči od Loške doline; na vzhodu ga omejuje kakih 700 m visoka Bloška planota in na severu toplo pobočje Slivnice (1114 m), še naprej pa obronki planote Menišije in prehodno dolomitno gričevje, ki vodi do Rakeka.

 

 

Severni del jezerskega dna je iz neprepustnih dolomitov, jugozahodni pa iz krednega apnenca, ki je precej topen v vodi in omogoča kraške pojave. Poleg tega je precej razpokan, največje razpoke pa so prav pri stiku teh dveh kamnin, kjer so nastali tudi največji sistemi ponikev (Rešeto, Vodonos in Retje). Dno jezera je prekrito s kvartarnimi naplavinami. Po dolomitnem severozahodnem delu teče rečica Cerkniščica, ki je nasula obsežno področje naplavin, ki je nekoliko vzdignjeno nad ostalo jezero. Do sem tudi velike poplave ne sežejo, kar je omogočilo obstanek dveh vasi – Dolenje vasi in Dolenjega jezera.

Cerkniško jezero sodi v sistem kraške Ljubljanice, nima nobenega površinskega odtoka in tako vsa voda odteka izključno pod zemljo. Jezero nastane v deževnih obdobjih, ko sistem ponikev ni več sposoben požirati velikih količin vode. Po sredi jezera teče glavna vodna žila Stržen, ki izvira kot kraški izvir Obrh na jugovzhodu in ponikne v jami Karlovica na severozahodnem delu polja.

 

 

Cerkniško jezero je največje kraško polje v Sloveniji in ima z vidika habitatov za ptice bolj značaj poplavne ravnice reke kot pa pravega jezera. Ponavadi je pretežno suho poleti in pozno pozimi, napolni pa se ob jesenskem deževju in spomladanskem taljenju snega. V polnem obsegu ima jezero velikost 26 km2. Nadmorska višina gladine niha med 546 in 552 m. Klima je ostro kontinentalna, padavin pa relativno veliko (1600-1800 mm letno). Jezero je znamenito po svojem podzemnem vodnem sistemu, ki ga je prvi poskusil opisati že Valvasor leta 1689. Na površini se kaže v številnih slikovitih kraških pojavih, bruhalnikih, estavelah, ponorih in ponornih jamah. Naselja se nahajajo predvsem na severnem in vzhodnem obrobju, največje pa je Cerknica, ki je tudi občinsko središče in ima približno 3000 prebivalcev. V sistemu najnovejše geografske regionalizacije je Cerkniško jezero uvrščeno v geografsko pokrajino Notranjsko podolje. To obsega nekaj kilometrov širok pas pretežno nižinskega sveta od Babnega polja na jugovzhodu do Godoviča na severozahodu.

 

DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 91
dopps@dopps-drustvo.si
Copyright © DOPPS  Vse pravice pridržane.