Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Na prvo stran


Projektna območja   Ljubljansko Barje   Status in varstvo območja

 

Status in varstvo območja

 

Območji, ki sta na Barju zaradi naravnih kvalitet prvi užili formalno varstvo države, sta bili Kozlarjeva gošča, s statusom gozdnega rezervata in ribniki v Dragi pri Igu, ki so zavarovani kot naravni spomenik. Oboje skupaj predstavlja manj kot 1% celotne površine in barjanske pestrosti ne more ohraniti zanamcem. Majhna zavarovana površina pa tudi ni edina težava. Izkazalo se je namreč, še posebej očitno pri ribnikih v Dragi, da je samo formalna zavarovanje premalo.

Z iniciativo in pomočjo lokalnih prebivalcev je bilo kasneje zavarovano tudi močvirje v Kostanjevici, imenovano Mali plac. Pomoč prebivalcev je pri tem zelo pomembna predvsem kot porok, da se bodo formalna določila vsaj približno tudi upoštevala. To je naravovarstveni element, ki ga danes pri aktu o zavarovanju Kozlarjeve gošče in ribnikov v Dragi krvavo pogrešamo.

 Sicer pa, kdor Ljubljansko barje dobro pozna, ve, da je srž njegovega pomena skrit v celoti in ne v posameznih, pogosto že invalidnih ostankih preteklosti. Le celovita rešitev problematike lahko zagotovi naravi na Barju življenja vredno prihodnost. V tej luči je trden namen občin in državnih inštitucij o ustanovitvi krajinskega parka Ljubljansko barje vreden vse pohvale in podpore, ki jo po svojih močeh že vrsto let daje tudi DOPPS. Njegovi člani so že v osemdesetih letih prevzeli naravovarstveno iniciativo in začeli opozarjati na ranljive dragulje narave, ki se skrivajo na ravnici južno od Ljubljane. Društvo je organiziralo več akcij zbiranja podatkov o pticah, s katerimi lahko sedaj njihovo varovanje zahtevamo s čvrstimi argumenti v rokah. Poglavitni zaključki, ki temeljijo na rezultatih teh raziskav, so vključeni tudi v memorandum Ljubljanskega barja, ki predstavlja osnovne smernice naravovarstvenih aktivnosti. Ker se na društvu zavedamo, da strokovna argumentacija pri zaščiti tako velikega prostora ne zadošča, smo organizirali tudi javno predstavitev problematike in naših pogledov na rešitev. Izdali smo zgibanko; odmevna razstava o Ljubljanskem barju, ki smo jo postavili, pa je zaokrožila po vseh večjih barjanskih krajih.

 

DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 91
dopps@dopps-drustvo.si
Copyright © DOPPS  Vse pravice pridržane.