Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Na prvo stran


Projektna območja   Ljubljansko Barje   Raziskanost

 

Raziskanost

 

Za Ljubljansko barje bi le težko dejali, da do danes ni bilo raziskano. Bližina prestolnice, izjemne naravne danosti in številni ostanki, ki pričajo o preteklem življenju na tem mestu, so bili porok za arheološke, sociološke, geografske in geološke raziskave. Raziskav živalstva in rastlinstva bi si želeli več.

Prve zapise o pticah Barja zasledimo, kje drugje kot v Valvasorjevi knjigi »Slava vojvodine Kranjske«. To so neprecenljivi opisi stanja še iz časov, ko je bila ravnica na debelo prekrita s šoto. Vse do osemdesetih let prejšnjega stoletja so se potem vrstile občasne novice naravoslovcev po poklicu in naravoslovcev po srcu, ki pa so nam predstavljale le posamezne zanimivosti s tega konca. Sistematičnih raziskav narave večinoma ni bilo oziroma o njih vsaj nihče ni poročal. Preskok je bilo leto 1979, ta je sovpadal z ustanovitvijo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ter z začetkom izhajanja revije Acrocephalus. Že v prvem letu je bil objavljen prispevek, ki je predstavil nekatere redke in zanimive vrste ptic, ki na tem prostoru gnezdijo. Sledila sta prispevka, ki sta predstavila ptičje bogastvo Ljubljanskega barja v celoti in nekoliko kasneje podroben prispevek o pticah Drage pri Igu. Celovita slika Barja, kot območja pomembnega za ptice, je bila predstavljena tudi leta 1994. Največja raziskovalna projekta s področja ornitologije sta na Barju stekla leta 1987: kartiranje gnezdilcev v organizaciji DOPPS in začetek sistematičnega jesenskega lova ptic pri Vrhniki, v organizaciji Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Projekta sta postregla s kvalitetnimi podatki o razširjenosti in številčnosti gnezdilcev pa tudi o številnih zakonitostih pojavljanja negnezdilcev. Brez tovrstnih podatkov danes varstva narave ni.

Raziskave v devetdesetih letih označujejo poglobljene študije o življenjskih navadah posameznih vrst: mala uharica, sove, plašica, kosec, veliki skovik, priba, čapljica, liska, mali ponirek, rakar. Nemogoče pa bi bilo omeniti vse kratke novice o pticah Ljubljanskega barja.

Nekako v obdobju ornitološkega prebujanja je izšel celovit pregled sesalcev Ljubljanskega barja in okolice, objavljena sta bila tudi prispevka o traviščih V dela Barja, ki so danes žal v veliki meri že preorana v koruzne njive, in o ostankih visokega barja. Proti koncu tisočletja se je zganilo tudi na področju entomologije, z raziskavami populacijskih dogajanj ogrožene vrste metulja, barjanskega rjavčka, podatke o kačjih pastirjih območja pa dobimo v diplomskem delu: »Favna in ekologija kačjih pastirjev Ljubljanskega barja«. Za celotno površino barja so bili določeni habitatni tipi, območje pa je bilo raziskano tudi z vidika krajinske pestrosti. Analiza peloda iz globokih plasti barjanskih usedlin nam razkriva, katere rastline so nekdaj prevladovale v barjanki okolici.

 

 

DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 91
dopps@dopps-drustvo.si
Copyright © DOPPS  Vse pravice pridržane.