Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Na prvo stran


Projektna območja   Ljubljansko Barje   Raba prostora

 

Raba prostora

 

Po objavljenih podatkih imamo na Barju okoli 50% travnikov, 20% njiv, 25% gozda, ostalo so pašniki, urbane površine, ceste in vodne površine. Že po teh podatkih lahko sklepamo, da je najpomembnejša gospodarska panoga, ki v veliki meri odreja tudi rabo tal, kmetijstvo. Njivske površine so zasajene s koruzo, za naravo pa je pomemben tudi način gospodarjenja s travišči. Po oceni jih je več kot polovica intenzivno oskrbovanih, kar pomeni, da so dodatno dognojeni, zgodaj košeni, v nekaterih primerih pa je na njih zasejana tudi neavtohtona travnata mešanica. Gozda je malo, večina ga je tudi gospodarsko nezanimivega.

 

Obliki rabe tal, ki iz leto v leto pridobivata na površini, sta urbanizacija in promet. Še pred zgraditvijo avtoceste Ljubljana–Vrhnika, se je Barje na svojem severnem robu naravno zaključilo s predgorjem Polhograjskih dolomitov. Danes ugotavljamo, da mu je nova, ostra severna meja, avtocesta, iztrgala vsaj kvadratni kilometer (okoli 0,5%) površine. Kaj se je dolga leta dogajalo z Barjem na severni strani ceste, se dobro vidi na Rudniku. Na nekdanjih gnezdiščih močvirnih ptic se danes razprostirajo velike asfaltne in betonske površine industrijske cone. Podobno je ogrožena tudi južna stran ceste.

 

DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 91
dopps@dopps-drustvo.si
Copyright © DOPPS  Vse pravice pridržane.