Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Na prvo stran


 Kosec in kmetijstvo  Reformiranje skupne kmetijske politike na EU ravni

 

Evropska Skupna kmetijska politika (CAP) – resna grožnja prostoživečim pticam

Kmetijstvo ima kot gospodarska dejavnost močan vpliv na izgled in kvaliteto okolja v Evropi in širom po svetu. Kmetijska zemljišča pokrivajo približno polovico celotnega površja Evrope – skupaj kar pet milijonov kvadratnih kilometrov in predstavljajo pomemben habitat za ptice, zato jih je potrebno vzdrževati na primeren, okolju in pticam prijazen način.


Na podlagi znanstveno raziskovalnih podatkov, ki jih je organizacija BirdLife zbrala v zadnjih tridesetih letih je razvidno, da je na evropskem nivoju ogroženih 70% od vseh 173 prioritetnih vrst ptic kulturne krajine. Ptice kot so poljski škerjanec (Alauda arvensis), rjavi srakoper (Lanius collurio), veliki strnad (Miliaria calandra), bela štorklja (Ciconia ciconia) in poljski vrabec (Passer montanus) so nekoč v Evropi veljale za splošno razširjene vrste. Danes jih v državah zahodne Evrope le še poredko vidimo. Vzroke za dramatični upad populacij omenjenih vrst ptic v drugi polovici 20.stoletja gre iskati v Skupni kmetijski politiki (CAP), ki je v zadnjih 40 letih vzpodbujala k spremembam namenske rabe kmetijskih zemljišč v Evropi. Uvedba CAP je pripeljala do skrajno negativnih vplivov na populacije prostoživečih vrst ptic, celotne biotske raznovrstnosti in naravnih habitatov.

Skupna kmetijska politika (CAP) je vzpodbujala in še vedno podpira intenzivnejše oblike kmetovanja s specializirano kmetijsko proizvodnjo. Poglavitna ukrepa z očitnimi negativnimi vplivi na okolje in naravno dediščino sta subvencioniranje količinske pridelave kmetijskih proizvodov in finančne vzpodbude izvozu kmetijskih pridelkov. Pri omenjenih ukrepih so neupravičeno izvzeti in zanemarjeni trajnostni kmetijski sistemi, katerih poglavitna lastnost je že več stoletij trajajoča skrb za okolje in naravno dediščino. Skupna kmetijska politika (CAP) je nepoštena do manjših kmetov, saj večino subvencij, kar 80% celotnega proračuna CAP, trenutno prejemajo večja intenzivnejša kmetijska gospodarstva, ki dejansko uničujejo okolje v katerem živimo in s tem zmanjšujejo kvaliteto našega življenja.

 

DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 91
dopps@dopps-drustvo.si
Copyright © DOPPS  Vse pravice pridržane.