Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Na prvo stran


 Projekt  Splošno - uvod

Splošno - uvod

Kosec je pretežno travniška vrsta ptice, ki jo uvrščamo v družino tukalic Rallidae. Od vseh evropskih predstavnikov te z vrstami zelo bogate družine ptic (svet: 133 vrst, Evropa: 9 gnezdilk) se najbolj očitno razlikuje po svoji ekologiji, saj edini ne naseljuje vodnih oziroma močvirskih habitatov. Kosec je velik 27-30 cm, razpon kril pa meri 42-53 cm.

 

Osebna izkaznica

DRUŽINA tukalice Rallidae
DOLŽINA 27 - 30 cm
RAZŠIRJENOST Evropa, Sibirija
POPULACIJA (svet) 1,7 - 3 milijone
POPULACIJA (Slovenija) 500-600 moških primerkov
HABITAT ekstenzivni travniki
GNEZDO iz travnatih bilk, na tleh
SELITEV prezimuje v C in J Afriki
OGROŽENOST velik upad populacije v S in Z Evropi v zadnjih 100 letihKosec (Crex crex)

 

 

DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 91
dopps@dopps-drustvo.si
Copyright © DOPPS  Vse pravice pridržane.