Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Na prvo stran


 Projekt  Pričakovani rezultati

Pričakovani rezultati

 

Pričakovani rezultat projekta je vzpostavitev izbranih treh projektnih območij, in sicer Ljubljanskega barja, Cerkniškega jezera in območja Nanoščice, kot območja posebnega varstva (SPA). Izdelana bodo orodja za vrednotenje uspešnosti dolgoročnega varstva kosca v Sloveniji. In končno, aktivnosti na projektu bodo pripomogle k boljši ozaveščenosti ljudi na projektnih območjih kot tudi predstavnikov odgovornih državnih institucij, glede primernih oblik upravljanja projektnih območij in pripravi ustrezne kmetijsko okoljske politike, ki bo pripomogla k ohranitvi globalno ogrožene vrste ptice, kot je kosec.

 

 

DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 91
dopps@dopps-drustvo.si
Copyright © DOPPS  Vse pravice pridržane.