Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Na prvo stran


 Projekt  Kronološki pregled projekta 2004 – 2006

Kronološki pregled projekta 2004 – 2006


Aktivnost 2003 2004 2005 2006
St. / naziv
I II III IV
I II III IV
I II III IV
I II III IV
A. Pripravljalne aktivnosti, izdelava upravljalskih načrtov in/ali akcijskih planov:
A.1
Nacionalni
akcijski plan za kosca
     
     
     
     
A.2
Upravljalske smernice za tri SPA območja
     
     
     
     
A.3
Dokumentacija za naravni rezervat Lj.barje
     
     
     
     

 

Aktivnost 2003 2004 2005 2006
St. / naziv
I II III IV
I II III IV
I II III IV
I II III IV
B. Nakup / zakup zemljišč in / ali lastniških pravic:
B.1
Nakup zemljišč na Ljubljanskem barju
     
     
     
     
B.2
Zakup zemljišč na Ljubljanskem barju
     
     
     
     
B.3
Nakup zemljišč na Cerkniškem jezeru
     
     
     
     
B.4
Zakup zemljišč na Nanoščici
     
     
     
     

 

Aktivnost 2003 2004 2005 2006
St. / naziv
I II III IV
I II III IV
I II III IV
I II III IV
C. Aktivnosti za vzpostavitev habitatov:
C.1
Vzpostavitev in ohranjanje habitata na Lj.barju
     
     
     
     
C.2
Vzdrževanje habitata na Cerkniškem j. In Nanoščici
     
     
     
     
C.3
Infrastruktura za obiskovalce v narav. rezervatu Lj.barje
     
     
     
     

 

Aktivnost 2003 2004 2005 2006
St. / naziv
I II III IV
I II III IV
I II III IV
I II III IV
D. Aktivnosti za vzdrževanje habitatov :
D.1
Nakup strojne mehanizacije - traktor
     
     
     
     

 

Aktivnost 2003 2004 2005 2006
St. / naziv
I II III IV
I II III IV
I II III IV
I II III IV
E. Dvigovanje javne ozaveščenosti in promocija rezultatov:
E.1
Promocija ukrepov za varovanje kosca
     
     
     
     
E.2
Svetovanje za kmete, lokalne oblasti, itd.
     
     
     
     
E.3
Zloženka o koscu in gosp. s travniki
     
     
     
     
E.4
Promocija na državni ravni
     
     
     
     
E.5
Promocija na lokalni ravni
     
     
     
     
E.6
Promocija naravnega rezervata na Lj.barju
     
     
     
     
E.7
Spletna stran o projektu LIFE Kosec
     
     
     
     
E.8
Označevalne table na treh SPA območjih
     
     
     
     

 

Aktivnost 2003 2004 2005 2006
St. / naziv
I II III IV
I II III IV
I II III IV
I II III IV
F. Vodenje projekta in monitoring :
F.1
Koordinacija projekta
     
     
     
     
F.2
Monitoring kosca v Sloveniji
     
     
     
     

 

 

 

DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 91
dopps@dopps-drustvo.si
Copyright © DOPPS  Vse pravice pridržane.