Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Na prvo stran


 Projekt  Seznam aktivnosti v letu 2004

Seznam aktivnosti v letu 2004

 

  • Zakup in nakup izbranih kmetijskih zemljišč – travnikov na treh projektnih območjih (Ljubljansko barje, Cerkniško jezero, Nanoščica), nakup strojne mehanizacije – traktorja s priključki za vzdrževanje primernega habitata kosca in pričetek izvajanja upravljalskih smernic.
  • Odstranitev zaraščenosti in renaturacija travniškega habitata na zaraščenih travnikih in pričetek izdelave tehnične dokumentacije za ureditev naravnega rezervata na območju Vrbovskih delov na Ljubljanskem barju.
  • Izdelava metodologije vseslovenskega monitoringa kosca, popis vrste na projektnih območjih in študija ekoloških zahtev kosca.
  • Izdelava informativnega plakata za kmete in splošno javnost »Travniki, košnja in kosci – Priporočila za pticam prijazne načine gospodarjenja s travniki«.
  • Predavanja, delavnice, nočni izleti na temo varovanja kosca za prebivalce projektnih območij, župane, lastnike kmetijskih zemljišč, kmete, kmetijske svetovalce, šolsko mladino in predšolske otroke.
  • Objava člankov v strokovnih revijah, lokalnem časopisju ter v drugih sredstvih javnega obveščanja.
  • Postavitev predstavitvene spletne strani za LIFE projekt o koscu.
  • Analiza stanja kmetijstva na treh projektnih območjih in zasnova modela koscu sprejemljive kmetijsko okoljske poltike s poudarkom na motiviranju kmetov za vstop v obstoječe sisteme dodeljevanja neposrednih plačil.

 

 

 

DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 91
dopps@dopps-drustvo.si
Copyright © DOPPS  Vse pravice pridržane.