Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Na prvo stran


 Projekt  Namen in cilji projekta

Namen in cilji projekta

 

Osnovni namen projekta

je pripraviti podlage za izvajanje nalog ptičje direktive v Republiki Sloveniji kot pravnomočni članici Evropske Unije. Za doseganje navedenega bo v času projekta izdelan nacionalni akcijski načrt, kot glavno orodje lobiranja na državni ravni v korist varovanja kosca na svojih gnezditvenih območjih.

 

Cilji projekta

1. Za tri izbrana projektna območja in sicer Ljubljansko barje, Cerkniško jezero in območje Nanoščice, bodo izdelane upravljalske smernice za pticam prijazne načine gospodarjenja s travniki.


2. Prav tako bo v času projekta pripravljena tehnična dokumentacija in strokovne podlage za vzpostavitev poskusnega polja z opazovalnico in informativnimi tablami na ožjem območju Ljubljanskega barja.


3. Pomemben del projekta bo priprava strokovnih in praktičnih podlag za oblikovanje posebnega kmetijsko okoljskega ukrepa na gnezditvenih območjih kosca. Nalogo bomo uresničili v tesnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in še posebaj s kmeti na projektnih območjih.


4. Poseben poudarek bo na informiranju in ozaveščanju javnosti o pomembnosti varovanja habitatov kosca. V ta namen bo izdelan odmeven promocijski material v obliki zloženk, brošur in pobarvank za najmlajše; organizirana bodo predavanja in predstavitve ter delavnice za državne uradnike, župane ter lokalne prebivalce; organiziranih bo tudi več strokovnih in nočnih ekskurzij za strokovnjake, kot tudi za splošno javnost.


5. Pomemben cilj projekta je vzpostaviti komunikacijske kanale med pristojnimi državnimi institucijami na področju varstva narave in kmetijstva.

 

DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 91
dopps@dopps-drustvo.si
Copyright © DOPPS  Vse pravice pridržane.