Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Na prvo stran
Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca (Crex crex) v Sloveniji

Januarja 2004 smo na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pričeli z izvajanjem tri letnega projekta "Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca (Crex crex) v Sloveniji". Projekt je v večji meri financiran s strani Evropske skupnosti s pomočjo finančnega inštrumenta LIFE III. - Narava.

 

Projekt je namenjen vzpostavitvi mehanizmov za učinkovito varovanje in dolgoročno ohranitev kosca v Sloveniji. Poleg raziskave koščevega habitata in vsakoletne raziskave številčnosti in razširjenosti te vrste, bomo velik del projektnih aktivnosti usmerili v komunikacijo. Izvajali bomo izobraževanja lokalnih prebivalcev, lastnikov zemljišč in kmetov, ter sodelovali z državnimi inštitucijami na vseh nivojih, da bi vzpostavili učinkovite mehanizme varovanja kosca v Sloveniji.

Na Ljubljanskem barju želimo vzpostaviti manjše poskusno posestvo, na katerem bomo zainteresiranim prikazali pticam prijazne načine upravljanja travnikov. Pripravili bomo predloge pticam in kmetom prijazne kmetijsko okoljske politike, ki bodo promovirani za časa projekta in tudi kasneje.


Projekt izvajamo na treh za kosca pomembnih območjih: Ljubljanskem barju, Cerkniškem jezeru in porečju Nanoščice. Projekt je pomemben temelj, na katerem se bo gradilo nadaljnje varstvo kosca - ene izmed najbolj ogroženih ptic v Sloveniji.

Pri naših prizadevanjih so nas podprle lokalne skupnosti, tako Mestna občina Ljubljana, Občina Cerknica in Občina Postojna, ki so poleg Ministrstva za okolje, prostor in energijo, partnerji oz. sofinancerji projekta.


Polona Sladič, koordinatorica projekta
Luka Božic, varstveni ornitolog
Andrej Medved, naravovarstveni agronom


OPOMBA:
Predstavitvena spletna stran je bila izdelana v okviru projekta LIFE Narava "Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca Crex crex v Sloveniji (LIFE2003NAT/SLO/000077) financiranega s pomočjo finančnega instrumenta za okolje Evropske skupnosti - LIFE.

DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 91
dopps@dopps-drustvo.si
Copyright © DOPPS  Vse pravice pridržane.