LIFE kosec (Crex crex)

Novice
Zaključen triletni projekt za varstvo ogro
Otvoritev naravnega rezervata Iški morost
brošura, pobarvanka, plakat, vodnik in poro
Publikacije

Brošura
KOSEC, VARUH VLAŽNIH TRAVNIKOV

Pobarvanka
KOSEC IN PRIJATELJI

Plakat
TRAVNIKI, KOŠNJA IN KOSCI

Vodnik
PO KOŠČEVI UČNI POTI

Layman's Report
POROČILO ZA ŠIRŠO JAVNOST