LIFE kosec (Crex crex)

Novice
Zaključen triletni projekt za varstvo ogro
Otvoritev naravnega rezervata Iški morost
brošura, pobarvanka, plakat, vodnik in poro
Otvoritev naravnega rezervata Iški morost

Na Ljubljanskem barju smo sredi junija tudi uradno odprli nov naravni rezervat, Iški morost. Obsega 65 ha zemljišč med Igom in Podpečjo ob reki Iški. Leži na enem najbolj obsežnih
sklenjenih območij ohranjenih mokrotnih travnikov, značilnih za Ljubljansko barje. 
Na delu rezervata je urejena 1300 metrov dolga Koščeva učna pot z opazovalnico, kjer lahko obiskovalci spoznavajo bogastvo biotske pestrosti vlažnih ekstenzivnih travnikov. Rezervat služi tudi kot kmetijsko poskusno posestvo, na katerem DOPPS v sodelovanju z okoliškimi kmeti in z lastno kmetijsko mehanizacijo prikazuje predvsem pticam prijazne načine upravljanja.


Župan občine Ig, Janez Cimperman, glavni izvršni direktor družbe Mobitel, Klavdij Godnič, in direktro DOPPS, Andrej Medved na otvoritvi NRIM junija 2007.


Koščeva pot se prične ob vstopni tabli pri mostu čez Iško, na cesti med Črno vasjo in
Brestom ter vodi po 400 metrov dolgi utrjeni poti do opazovalnice. Zaznamovana je z osmimi
točkami, katerih vsebina je opisana v priročnem žepnem vodniku po učni poti. Obiskovalcem
je vodnik na voljo na posebnem stojalu na začetku učne poti pa tudi na različnih info točkah
v Ljubljani in na Igu.


Prve obiskovalce je po koščevi učni poti peljal ornitolog Luka Božič.


Osrednja točka učne poti je lesena opazovalnica, katere oblika simbolizira gnezdo. V njej je
nameščena velika panoramska tabla, ki prikazuje pester živalski in rastlinski svet mokrotnih
travnikov Ljubljanskega barja. Prikazani so tudi pticam prijazni načini košnje, življenjska okolja v rezervatu ter travniki Iškega morosta nekoč in danes.
Opazovalnica simbolizira ptičje gnezdo.