LIFE kosec (Crex crex)

Novice
Zaključen triletni projekt za varstvo ogro
Otvoritev naravnega rezervata Iški morost
brošura, pobarvanka, plakat, vodnik in poro
Zaključen triletni projekt za varstvo ogroženega kosca

DOPPS je konec marca zaključil triletni projekt, v okviru katerega smo skupaj s partnerji - Ministrstvom za okolje in prostor, Občino Cerknica - Notranjskim regijskim parkom in Mestno občino Ljubljana - poskrbeli za pripravo in vzpostavitev varstvenih orodij za dolgoročno učinkovito varstvo ogroženega kosca v Sloveniji.  Zaključno prireditev, na kateri smo predstavili dosežke projekta, smo pripravili 28. marca 2007 v Centru Evropa v Ljubljani.Damijan Denac, predsedik DOPPS, Janez Cimperman, župan občine Ig, Marta Hrustel Majcen z Minstrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Janez Kastelic z Ministrstva za okolje in prostor na zaključni predstavitvi v Centru Evropa.


Med osnovnimi cilji projekta so bili tudi pospešitev procesov prenosa Direktive o pticah v
nacionalno zakonodajo, priprava upravljalskih rešitev za območja, na katerih živi kosec, in
aktivno sodelovanje s kmeti in lastniki zemljišč. Veliko pozornosti pa je bilo namenjene tudi
ozaveščanju javnosti in odločevalcev na lokalni in državni ravni o pomenu varstva ogroženih
vrst ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov.

Andrej Medved, vodja projekta, je  na predstavitvi poudaril,  da »smernice reforme skupne kmetijske politike v luči razvoja podeželja v EU podpirajo tudi vlogo kmeta kot upravljavca podeželskega in ne kot proizvodnega subjekta za trg. Še posebej to velja za kmetie na posebnih območjih varstva Natura 2000,« in dodal, da sta kosec – ptica in z njim v povezavi kosec – človek simbol tisočletnega sožitja in narave. »Želimo si, da bi postala še simbol bodočega sožitja vedno hitrejšega razvoja in ohranjanja visoke stopnje biotske pestrosti na posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), pomembnih z vidika ohranjanja vlažnih ekstenzivnih travnikov.«