LIFE kosec (Crex crex)

Project summary in English


AKTUALNO
Zaključen triletni projekt za varstvo ogroženega kosca
DOPPS je konec marca zaključil triletni projekt, v okviru katerega smo skupaj s partnerji - Ministrstvom za okolje in prostor, Občino Cerknica - Notranjskim regijskim parkom in Mestno občino Ljubljana - poskrbeli za pripravo in vzpostavitev varstvenih orodij za dolgoročno učinkovito varstvo ogroženega kosca v Sloveniji.
več ...
 
Otvoritev naravnega rezervata Iški morost
Na Ljubljanskem barju smo sredi junija tudi uradno odprli nov naravni rezervat, Iški morost. Obsega 65 ha zemljišč med Igom in Podpečjo ob reki Iški
več ...
 
Publikacije
Publikacje
več ...
 


Projekt LIFE Narava III
Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca (Crex crex) v Sloveniji

Marca 2007 smo na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije  DOPPS zaključili triletni projekta "Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca (Crex crex) v Sloveniji". Projekt je v večji meri financirala Evropska skupnost s pomočjo finančnega inštrumenta LIFE III. - Narava.

 

    


Projekt je bil namenjen vzpostavitvi mehanizmov za učinkovito varovanje in dolgoročno ohranitev kosca v Sloveniji. Med osnovnimi cilji so bili tudi pospešitev procesov prenosa Direktive o pticah v nacionalno zakonodajo, priprava upravljalskih rešitev za območja, na katerih živi kosec, in kativno sodelovanje s kmeti in lastniki zemljišč.

Poleg raziskave koščevega habitata in vsakoletne raziskave številčnosti in razširjenosti te vrste smo velik del projektnih aktivnosti usmerili v komunikacijo. Izobraževali smo lokalnih prebivalcev, lastnikov zemljišč in kmetov, ter sodelovali z državnimi inštitucijami na vseh nivojih, da bi vzpostavili učinkovite mehanizme varovanja kosca v Sloveniji.


   


Na Ljubljanskem smo vzpostavili Naravni rezervat IŠKI MOROST. Rezervat obsega 65 ha zemljišč med Igom in Podpečjo ob reki Iški. Leži na enem najbolj obsežnih sklenjenih območij ohranjenih mokrotnih travnikov, značilnih za Ljubljansko barje.


           

 
 
Na delu rezervata je urejena 1300 metrov dolga Koščeva učna pot z opazovalnico, kjer lahko obiskovalci prepoznavajo bogastvo biotske pestrosti vlažnih ekstenzivnih travnikov. Rezervat služi tudi kot kmetijsko poskusno posestvo, na katerem DOPPS v sodelovanju z okoliškimi kmeti in z lastno kmetijsko mehanizacijo prikazuje predvsem pticam prijazne načine upravljanja.
Projekt, ki smo ga izvajali na treh za kosca pomembnih območjih: Ljubljanskem barju, Cerkniškem jezeru in porečju Nanoščice, je pomemben temelj, na katerem se bo gradilo nadaljnje varstvo kosca - ene izmed najbolj ogroženih ptic v Sloveniji.


 

 

 

 


     

 

Ljubljansko barje                  Cerkniško jezero                               porečje Nanoščice


Pri naših prizadevanjih so nas podprle lokalne skupnosti: predvsem Občina Ig ter Mestna občina Ljubljana, Občina Cerknica in Občina Postojna, ki so poleg Ministrstva za okolje in prostor partnerji oz. sofinancerji projekta.


Andrej Medved, vodja projekta - varstveni agronom
Luka Božič, varstveni ornitolog
Nataša Šalaja, vodja financ
Eva Vukelič, izobraževanje
Željko Šalamun, naravovarstveni nadzornik


Predstavitvena spletna stran je bila izdelana v okviru projekta LIFE Narava "Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca Crex crex v Sloveniji (LIFE2003NAT/SLO/000077) financiranega s pomočjo finančnega instrumenta za okolje Evropske skupnosti - LIFE.